Národní plán obnovy je příležitostí pro české školství, kterou nesmíme propásnout

Experti v oblasti vzdělávání, kteří v současné době dokončují seznam klíčových opatření Domácí úkoly 2021, upozorňují, že Národní plán obnovy je příležitostí pro splnění Domácích úkolů české vzdělávací politiky. Bez nich je strukturální posílení kvality českého vzdělávání odsouzeno k neúspěchu.

Realizace Domácích úkolů je nezbytná pro úspěšné naplnění cílů Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Cíle Strategie 2030+ pak směřují k řešení palčivých a dlouhodobě zanedbávaných strukturálních problémů českého vzdělávání, které epidemie nemoci covidu ještě zvýraznila a prohloubila. 

K řešení právě takových strukturálních problémů má Česká republika využít finanční prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Jak budou peníze konkrétně využity, bude určeno připravovaným Národním plánem obnovy.

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy proto experti upozorňují, že:

“Pokud vláda dokončí Národní plán obnovy v doposud nastíněných konturách, bude se jednat o promarněnou příležitost na cestě ke znalostní společnosti 21. století. Vláda opomíjením skutečných problémů českého vzdělávání v Národním plánu obnovy v konečném důsledku způsobí stagnaci ekonomického růstu, o který tak stojí.”

K prohlášení se připojují:

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin

Klára Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV

Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu Eduzměna

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy

Jan Straka, spoluředitel Učitel naživo

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Tomáš Čakloš, předseda Otevřeno

Viktor René Schilke, předseda ČSU