Odborníci: Sedm drobných investic do školství, které se bohatě vrátí

Začátek školního roku přináší do českých škol mnoho výzev. Dlouhodobé plány se odkládají kvůli covidovým opatřením či kvůli integraci zejména ukrajinských dětí do našeho vzdělávacího systému. Na hlubší změny nezbývá čas. Odborníci na vzdělávání spojení iniciativou Domácí úkoly proto zformulovali sedm doporučení, která mohou zřizovatelé již nyní udělat pro lepší vzdělávání u sebe v obci.

Pro kvalitní vzdělávací systém je nezbytné poskytovat školám, jejich ředitelům i pedagogům veškerou potřebnou podporu. A to zejména od jejich zřizovatelů. Administrativní zátěž ředitelů se neustále zvyšuje a mnozí z nich jsou dnes spíše v pozicích úředníků než skutečných lídrů. “Vést dobře školu jako vzdělávací instituci, to je úkol ředitele. A úkolem zřizovatele je s tím řediteli maximálně pomoci, minimálně tak, aby na to měl ředitel čas,” říká Jakub Černý, obsahový koordinátor projektu Domácí úkoly z organizace Frank Bold.

Změny odspodu fungují. Důležité je začít

Cest, jak zlepšit české školství, existuje řada. Vše důležité ale začíná u lidí, jejich starostí a problémů, pro které je potřeba najít řešení. Od podpory ředitelů přes ostatní personál až k plnému rozvoji potenciálu všech žáků. Organizace zapojené v iniciativě Domácí úkoly již dříve představily dílčí cíle na celonárodní úrovni, dnes se zaměřují na komunální úroveň a přímo na zřizovatele škol. “Pro školství se toho dá hodně udělat na místní úrovni a mnozí zřizovatelé toho opravdu hodně dělají. Příklady z praxe ukazují, že vliv a pomoc zřizovatele je zásadní a vše začíná byť drobnými krůčky. Expertní doporučení se vyplatí nejen školám, ale i jednotlivým obcím. Důležité je začít!” vysvětluje Černý.

Autorskými organizacemi výzvy Domácí úkoly jsou Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Koordinátorem projektu je Frank Bold Society.

Sedm investic, které se obcím vyplatí:

1. Odbřemenit ředitele od papírů – role dobrého “řídícího učitele” je v obci naprosto zásadní. Administrativní úkoly může plnit někdo jiný.

2. Zajistit školám sociálně-zdravotní podporu – dětem se systematickými problémy nelze efektivně pomoci bez spolupráce s odborníky a rodinou. Základem je prostřednictvím škol sdílet informace o dostupných krizových či psychologických službách.

3. Podporovat potenciál všech žáků – ekonomické či sociální bariéry ztěžují přístup k aktivitám, které pomáhají uspět a rozvíjet talent. Žádné dítě by nemělo být v kolektivu zapsáno jako “to chudé”. Škody na osobnosti bývají trvalé.

4. Spravedlivě odměňovat a podporovat ředitele – kritéria odměňování by měla být předvídatelná. Metodika k odměňování ředitelů z pera ministerstva školství může posloužit jako inspirace.

5. Podpořit ředitele ve spolupráci – atmosféru spolupráce a důvěry budují neformální setkávání, výjezdy či semináře. Nebo třeba sdílení know-how od místního zkušeného (či bývalého) ředitele či ředitelky.

6. Aktivně podpořit vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s odborníky – nikdo učený z nebe nespadl. Potýkají-li se učitelé či ředitelé se stále novými vyhláškami či s dosud nepotkanými situacemi, může zřizovatel pomoci aktivním zprostředkováním odborníků či například fondem dalšího vzdělávání.

7. Pomoci škole najít a udržet zaměstnance – nedostatek odborníků vede k přetěžování ostatních zaměstnanců. Dobří zřizovatelé dávají “svým lidem” najevo, že si jich váží a respektují jejich potřeby a názory.

Kontakt pro média:

David Klempíř, +420 778 439 797, david.klempir@frankbold.org