Nicneříkající sliby a málo témat, ale i komplexně pojatá řešení. Experti na vzdělávání ohodnotili volební programy politických stran

Experti v oblasti vzdělávací politiky sdružení do iniciativy Domácí úkoly 2021 zhodnotili programy politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny. Experti zkoumali, jak si strany v programech představují naplnění doporučených kroků z výzvy Domácí úkoly 2021. Hodnocení je postaveno na objektivním datovém základu, do nějž bylo zahrnuto 117 volebních příslibů 10 kandidujících subjektů. Jako nejhorší experti označili programy uskupení Trikolora – Svobodní – Soukromníci a Volný Blok. Propadlo i vládní hnutí ANO, a to kvůli absenci návrhu jakýchkoliv konkrétních kroků. Nejlepší programy v oblasti vzdělávání pak podle expertů mají Zelení a koalice PirSTAN a SPOLU.

Zatímco program Volného bloku neobsahuje téměř žádné vyhodnotitelné přísliby kromě obecného slibu “zajistit finanční podporu pro děti ze sociálně slabších rodin, aby se mohly kvalitně vzdělávat”, Trikolora – Svobodní – Soukromníci nemyslí ani na toto a spokojí se pouze s nic neříkající proklamací na “posílení spolupráce se soukromým sektorem”. Vládní ANO pak v programu nenabízí, kromě nic neříkajících proklamací “zaměření se na řešení” či “podpory” žádné konkrétní kroky, jak skutečně dosáhnout zlepšení. Oblast strategického řízení vzdělávací soustavy i evidence based politiky navíc opomíjí úplně, což je obvyklé ale i pro programy ostatních stran.

Jako excelentní naopak experti vyhodnotili program Zelených. Ti se hlásí se ke Strategii 2030+ a jejímu naplňování. V oblasti strategického řízení pak slibují i zřízení citelně chybějícího středního článku podpory škol. Další podporu přetížených ředitelů a jejich škol plánují realizovat zřizováním center administrativní podpory, sdílením provozních zaměstnanců či digitalizací běžných úkonů.

Experti velmi kladně hodnotí i program koalice PirSTAN. Ten označují jako komplexně pojatý s řadou konkrétních pozitivních opatření. Přestože se tato koalice dominantně zaměřuje na významný problém nerovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, kde nabízí i sofistikovanější řešení (podpůrné týmy, metodické vedení), věnují podrobnou pozornost evidence based tvorbě vzdělávací politiky (podpora výzkumu a otevírání dat), debyrokratizaci, přípravě i profesnímu růstu učitelů a podpoře škol a ředitelů.

Jako vyvážený a s řadou konkrétních řešení experti hodnotí také program koalice SPOLU. Ta se kromě příslibů vyšších výdajů na vzdělávání, specificky také na platy (pedagogů i nepedagogů), a stabilizaci financování zaměřuje na (regionální) rozdíly v kvalitě vzdělávání, na dostupnost vzdělávání (podpora výstavby) a na podporu škol v oblasti metodického vedení (posílení role ČŠI) nebo přetížení administrativními povinnostmi (posílení podpůrného personálu). Oblast strategického řízení a politiky založené na správných informacích (evidence based), k níž dnes chybí nástroje, však opomíjí.

Vládnoucí ČSSD si od expertů vysloužila jen uspokojivé hodnocení. Její program je podrobně, ale velmi úzce, zaměřen na jedno téma (odstraňování bariér pro přístup dětí ke vzdělávání a růst a stabilizace platů). Program KSČM byl vyhodnocen jako hrubě neuspokojivý (konkrétně nabízí jen slib vyšších výdajů na vzdělávání a opatření k odstraňování bariér pro přístup dětí ke vzdělávání formou věcí zdarma). Přísaha se v programu ve velmi obecné rovině dotýká širokého spektra významným problémů českého školství (nerovný přístup ke vzdělávání, přípravu učitelů a jejich rozvoj, byrokracie, podpora škol), ale obvykle nenabízí uchopitelná řešení. Od expertů si vysloužila neuspokojivé hodnocení. 

Kompletní přehled hodnocení jednotlivých politických stran a jejich volebních programů včetně metodiky najdete na tomto odkazu

Experti v oblasti vzdělávací politiky představují seznam opatření, na která česká vzdělávací politika už léta marně čeká. Opatření jsou nezbytným základem moderního školství, k němuž vytyčila cestu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seznam domácích úkolů najdete zde